De data voor de Commissiebijeenkomsten in het schooljaar 2016/2017 zijn als volgt vastgesteld.

Datum bijeenkomst Uiterste inleverdatum
vrij 23 sept 2016 vrij 9 sept 2016
vrij 4 nov 2016 vrij 14 okt 2016
vrij 9 dec 2016 vrij 25 nov 2016
vrij 27 jan 2017 vrij 14 jan 2017
don 13 apr 2017 vrij 31 maart 2017
vrij 16 juni 2017 vrij 2 juni 2017