Met ingang van dit schooljaar moeten uren Begeleiding passend onderwijs (BPO) (het voormalige AB-deel) bij het samenwerkingsverband worden aangevraagd. De Nieuwsbrief 2015/1 van april 2015 ging hier al uitgebreid op in.

Toen is ook een loket aangekondigd waar de scholen snel en efficiënt een BPO’er
zouden kunnen vinden. Dat SO-loket (so-loket@stichtingklasse.nl) gaat vanaf heden (19 november 2015) van start. Hoe het werkt? Lees er alles over in de nieuwsbrief.