Commissieleden TLV/EO

De commissie TLV/extra ondersteuning bestaat uit drie leden:

De heer J. (Jan) de Niet, voorzitter
Ik heb inmiddels ruim 30 jaar ervaring in het onderwijs. Ik ben begonnen in het bao als vakleerkracht gymnastiek  en later als leerkracht basisonderwijs in Den Haag en Zoetermeer.
Mijn belangstelling gaat vooral uit naar kinderen die iets extra’s nodig hebben en zodoende ben ik in het speciaal (basis) onderwijs terecht gekomen als leerkracht, directeur en coördinator samenwerkingsverband. Er werd steeds meer een beroep op mij gedaan binnen de samenwerkingsverbanden WSNS van Zoetermeer, Den Haag en Delft. Hier ben ik werkzaam geweest als voorzitter van de PCL, coördinator en projectleider. Deze ervaring neem ik natuurlijk mee naar het samenwerkingsverband PO Midden-Holland.
Sinds 2007 werk ik ook vanuit mijn eigen onderwijsbureau “IMO Jan de Niet”. Werkzaamheden zijn o.a. coaching van directeuren en teams, interim algemeen directeur, projectwerkzaamheden in het kader van Passend Onderwijs en het tijdelijk waarnemen van directiefuncties op basisscholen en speciaal (basis) onderwijs.
Ik ben doelgericht, wil nieuwe ontwikkelingen uitvinden en stimuleren en borg dit door communicatie met betrokkenen.
 
Mevrouw B. (Bianca) Andeweg
Ik ben ruim 20 jaar geleden gestart in het basisonderwijs als leerkracht en intern begeleider. Mijn interesse werd al snel gewekt door de leerlingen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hadden. “Hoe kan ik je stimuleren en de juiste tools aanreiken, zodat je weer vertrouwen krijgt en gelooft in je eigen mogelijkheden?” Deze vraag hield mij bezig en heeft ervoor gezorgd dat ik orthopedagogiek ben gaan studeren.
Na deze studie ben ik gaan werken als orthopedagoog bij de schoolbegeleidingsdienst en vervolgens als directeur van een basisschool.
Momenteel ben ik eigenaar van Inner Source en ben ik werkzaam als adviseur, trainer en coach voor leerkrachten, intern begeleiders, directeuren en schoolbesturen. Communiceren vanuit het hart, jezelf durven en mogen zijn en je unieke talenten inzetten, zijn voor mij daarbij belangrijke waarden en drijfveren.
 
De heer E. (Eugene) Diederiks
Ik ben getrouwd en heb inmiddels een zoon van 19 jaar.
Ik werk alweer ruim 35 jaar in het onderwijs. Ik ben begonnen in het voortgezet speciaal onderwijs. Eerst als leerkracht en later als directeur. In deze tijd ben ik ook orthopedagogiek gaan studeren in Leiden.
In 1996 maakte ik de overstap naar het Seminarium voor Orthopedagogiek, onderdeel van de Hogeschool Utrecht. Ik heb daar diverse jaren als adviseur gewerkt en divers materiaal ontwikkeld. Daarnaast verzorgde ik cursussen en trainingen voor docenten.
In 2007 werd ik, naast mijn baan bij het SvO, coördinator van een samenwerkingsverband in Rijswijk. Daardoor heb ik zitting genomen in de PCL van dit gebied Haaglanden. Vanuit mijn rol als coördinator SWV heb ik mee helpen bouwen aan het nieuwe SWV Haaglanden in Passend Onderwijs.
Voor de Hogeschool Rotterdam heb ik een minor ontwikkeld voor speciaal onderwijs.
Op dit moment ben ik vicevoorzitter van de examencommissie van de faculteit educatie van de Hogeschool Utrecht. Daarnaast ben ik mijn woonplaats ook commissielid maatschappelijke zaken.
Ik hou van nieuwe uitdagingen en zal deze nieuwe functie dan ook met plezier gaan vervullen.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief