/Nieuws/
­

Overgang PO/VO: bespreek die leerlingen met extra ondersteuning vóór de Kerst met het VO

Opgelet: leerlingen in het primair onderwijs met extra ondersteuning die naar verwachting komend schooljaar de overstap maken naar het voortgezet onderwijs, dienen nog vóór de Kerst te worden besproken met de betrokken school voor voortgezet onderwijs.
Meer informatie over de overgang naar het voortgezet onderwijs van leerlingen met extra ondersteuning vindt u hier.

 

 

10/11/2014|

Ingaande 17 oktober jl. gelden nadere richtlijnen voor de ondersteuningstoewijzing

(meer…)

10/11/2014|

Vereenvoudigde toelating voor EMB-leerlingen in Samenwerkingsverband PO Midden-Holland

Voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen (EMB-leerlingen) is bij het  Samenwerkingsverband PO Midden-Holland maar één besluit nodig om hun het  speciale onderwijs te bieden dat voor hen noodzakelijk is. (meer…)

27/08/2014|

Overgangsregeling AWBZ vastgesteld

Het Samenwerkingsverband PO Midden-Holland heeft de mogelijkheid geopend in aanmerking te komen voor aanvullende bekostiging voor onderwijs aan leerlingen die tot nu toe aangewezen waren op de compensatieregeling AWBZ. (meer…)

27/08/2014|

Termijnen en voorwaarden voor aanlevering aanvragen overgangsrecht en nieuwe aanvragen TLV/extra ondersteuning bij de Commissie TLV/extra ondersteuning

De Commissie TLV/Extra Ondersteuning van het Samenwerkingsverband PO Midden-Holland komt voor het eerst bijeen op vrijdag 26 september 2014.
Voor de behandeling van aanvragen in het kader van de overgangsregeling en de aanvullende overgangsregeling, alsmede voor de behandeling van nieuwe aanvragen in het kader van passend onderwijs gelden bijzondere termijnen en voorwaarden.  (meer…)

27/08/2014|

Data bijeenkomsten commissie TLV bekend

Aanvragen om extra ondersteuning of een toelaatbaarheidsverklaring tot het speciaal (basis) onderwijs worden ingediend bij de Commissie TLV/extra ondersteuning van het Samenwerkingsverband. De commissie komt zes keer per jaar bijeen, voor het eerst op vrijdag 26 september 2014. (meer…)

22/07/2014|

In 3 minuten weten wat passend onderwijs en de zorgplicht inhouden?

Bekijk dan dit animatiefilmpje.

15/07/2014|

Overgangsregelingen cluster 2

 

Cluster 2 kent zijn eigen overgangsregelingen, onder andere voor doorlopende rugzakjes en nieuwe aanvragen
vòòr 1 augustus 2014. Kijk hier voor die van Auris  en Siméa

15/07/2014|

Publieksversie biedt snel en duidelijk inzicht in Ondersteuningplan

Wat staat er in het Ondersteuningsplan? Wat wil het Samenwerkingsverband bereiken en hoe willen we dat doen? Wat is het Ontwikkelperspectiefplan en hoe werkt de ondersteuningstoewijzing?
Antwoorden op vragen als deze staan in het Ondersteuningsplan. Dat plan is echter niet voor iedereen even makkelijk te lezen. Daarom is er nu een publieksversie gemaakt.

(meer…)

16/06/2014|

Basisprocedures samenwerkingsverband klaar voor gebruik

Het Groeidocument, het Stroomschema, de procedures voor de aanvraag extra ondersteuning of een Toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis) onderwijs, de voornaamste regelingen en procedures waarmee de scholen in het  Samenwerkingsverband  gaan werken, zijn klaar.  Vorige week zijn de stukken naar de besturen gestuurd. Nu zijn ze ook op de website te vinden. (meer…)

16/06/2014|
MENU