/Nieuws/
­

Film: samen maken we het passend!

Om de film goed in beeld te krijgen, ga naar de volgende link:  http://youtu.be/HT72C0gWxTM

27/04/2014|

Ondersteuningsplan SWV PO Midden Holland vastgesteld

Samen maken we het passend!” Zo heet het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband dat 23 april jl. definitief is vastgesteld. Eerder stemde de Ondersteuningsplanraad al in en sprak deze haar vertrouwen uit in het plan.
De in het SWV samenwerkende schoolbesturen hebben hiermee een volgende mijlpaal bereikt. Het ondersteuningsplan vormt de basis voor de samenwerking, de komende jaren. Het bevat de missie en de visie van de besturen, de organisatie en financiën van het SWV alsmede de kaders en doelstellingen voor de samenwerking  – met elkaar, met de ouders en met ketenpartners, zoals de gemeenten en het voortgezet onderwijs. Het Ondersteuningsplan bevat tenslotte de visie op de basisondersteuning en de procedure en stappen die kunnen leiden tot extra ondersteuning of de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring voor het onderwijs in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Met de vaststelling van het Ondersteuningsplan ligt er een stevige basis  om het voor de leerling in de regio passend te maken. Ondersteuningsplan SWV PO Midden-Holland
25/04/2014|

Wetgeving in gang gezet die ouders instemmingsrecht geeft op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief

Wetgeving in gang gezet die ouders instemmingsrecht geeft op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief.  Antwoorden van staatssecretaris Sander Dekker

15/04/2014|
MENU