De eerste Nieuwsbrief van 2017 is uit.

Inhoud
1. het gewijzigde beoordelingskader met bijlage
2. het geen uitvoering geven aan de stimuleringsregeling sbo/so
3. het kwaliteitsonderzoek door de inspectie op 19 en2 4 januari a.s.
4. de inzet van de begeleiders passend onderwijs
5. de gecoördineerde inzet van de 1e deskundigen binnen het samenwerkingsverband
6. de ontwikkeling van kwaliteitszorg en verantwoording in het samenwerkingsverband