Omgaan met verschillen

Verschillen zien en respecteren
Binnen de klas heb je nu ook al te maken met verschillen tussen leerlingen. Bijvoorbeeld tussen intelligentieniveaus en leerstijlen, maar ook in onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes. Omgaan met deze diversiteit maakt de lespraktijk uitdagend en boeiend, maar soms ook lastig. Het is belangrijk om deze verschillen te zien en erop te anticiperen. Op die manier kun je meer invloed uitoefenen op wat er daardoor in de klas gebeurt. Daarbij is het belangrijk dat je een veilige en uitdagende omgeving creëert, waarin er respect is voor verschillen.

Differentiëren en samenwerken
Verschillen die je waarneemt zijn belangrijk om iets mee te doen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om verschil te maken tussen instructies, werkvormen of in de manier waarop je leerstof aanbiedt. Daarbij is het goed om regelmatig overleg te hebben met collega-leerkrachten, maar ook met eventuele begeleiders. Zo kun je als team het onderwijs en de begeleiding zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Dankzij jouw professionaliteit, de samenwerking in het team en de ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband kun jij de beste oplossingen realiseren in de klas.

Schoolondersteuningsprofiel
Het doel van passend onderwijs is om extra ondersteuning zo veel mogelijk in de klas te laten plaatsvinden. Daarbij sta je er natuurlijk niet alleen voor. Het team, de school en het samenwerkingsverband zorgen ervoor dat je de ondersteuning krijgt die je nodig hebt. Met het schoolondersteuningsprofiel formuleert elke school welke ondersteuning deze kan bieden aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Jij hebt als leerkracht daarbij adviesrecht.

In 3 minuten weten wat passend onderwijs en de zorgplicht inhouden? Bekijk dan dit animatiefilmpje.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief