Per 1 augustus 2015 is de school wettelijk verplicht in de leerlingenadministratie te registreren voor welke periode een leerling een ontwikkelingsperspectief heeft. De inhoud van het ontwikkelingsperspectief hoeft niet te worden geregistreerd. Ook regelt de wet welke leerlingen op een orthopedagogisch didactisch centrum zijn geplaatst. Verder gaan de epilepsiescholen en instellingen voor cluster 1 en 2 registreren welke leerlingen zij buiten hun eigen instelling begeleiden. Voor het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs geldt de registratieplicht niet; daar hebben immers alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief.

Meer informatie over de registratie vindt u op de website van DUO.
Bekijk informatie voor het po.
Bekijk informatie voor het vo.
Bekijk het wetsvoorstel registratie ontwikkelingsperspectief en de memorie van toelichting.