Het samenwerkingsverband kent een regeling voor leerlingen met ernstig medische beperkingen. Deze leerlingen zijn over het algemeen gedurende hun gehele periode in het basisonderwijs op speciaal onderwijs aangewezen. Naast deze groep kan in de praktijk ook andere gevallen noodzakelijk zijn waarin de ondersteuningsbehoefte van een leerling een langere looptijd van een TLV, of een hoger bedrag aan extra ondersteuning vraagt. Voor die gevallen is er nu de zogenoemde plafondregeling. Lees meer.