SO-scholen dienen voor die leerlingen die zijn toegelaten op basis van een REC-indicatie SO vóór 1 augustus 2016, indien dat nodig is, een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan te vragen bij het verantwoordelijke samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband PO Midden Holland heeft hiervoor een richtlijn vastgesteld.
Het samenwerkingsverband PO Midden Holland hanteert in haar richtlijn twee basisgedachten:

  • Bij herindicatie dient de SO-school af te wegen: is ook na 1 augustus 2016 deze school de passende plek voor deze leerling, gezien haar of zijn ondersteuningsbehoefte? Is verlenging passend? Of is terugplaatsing naar het regulier of speciaal basisonderwijs beter dan wel verplaatsing naar een andere SO-school?
  • De vraag naar terugplaatsing of verplaatsing moet alleen worden gesteld bij leerlingen bij wie dat werkelijk zinvol kan zijn of bij wie ouders hebben aangegeven dit voor hun kind te onderzoeken.

  • Dit heeft geresulteerd in de bijgaande richtlijn Richtlijn Omzetting indicatie SO in toelaatbaarheidsverklaring (TLV) SWV PO Midden Holland