Uw kind heeft een visuele of auditieve belemmering

Binnen ons samenwerkingsverband werken we samen met het speciaal onderwijs cluster 3 en 4. Samen maken we afspraken over hoe we extra ondersteuning willen gaan realiseren. Maar hoe werkt het dan vanaf augustus 2014 voor kinderen uit cluster 1 en 2? Ons samenwerkingsverband heeft hierover nieuwe  afspraken gemaakt met Koninklijke Visio en Simea–Auris.

Met ingang van 1 augustus 2014 zullen de financiële middelen voor de extra ondersteuning cluster 1 en 2 niet meer rechtstreeks door de overheid worden bekostigd. Deze middelen worden voortaan toegekend via de clusterorganisaties 1 en 2. Ons samenwerkingsverband werkt daartoe samen met de Koninklijke Visio (cluster 1 voor kinderen met een visuele beperking) en Simea-Auris (cluster 2 voor kinderen met een auditieve beperking). Deze organisaties hebben een contactpersoon aan ons SWV toegewezen, waarmee afspraken zijn gemaakt over de wijze van ondersteuning resp. de inzet van de financiële middelen.

De procedures voor kinderen met een auditieve of visuele beperking zijn ongeveer gelijkvormig opgesteld. Het grootste deel van de kinderen met een auditieve of visuele beperking worden kort na de geboorte en in de eerste levensjaren  gediagnosticeerd bij de huisarts, het consultatiebureau of voorschoolse voorzieningen. Zij stromen – indien mogelijk – met een bestaande indicatie (TLV) in onze kleutergroepen in; waarbij in materiële ondersteuning en trajectbegeleiding door Koninklijke Visio en Simea-Auris is voorzien. Dit loopt door tot en met groep 2 van de basisschool. Aan het einde van groep 2 wordt een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld met bijbehorend handelingsdeel en neemt een ambulant begeleider (schoolcontactpersoon) de begeleiding naadloos over.

Als het een leerling betreft waarbij de auditieve of visuele beperking in een later stadium optreedt (eventueel na een calamiteit) of bij vermoedens hiervan, kan het samenwerkingsverband direct contact opnemen met de toegewezen contactpersonen via :

> Koninklijke Visio

Expertisecentrum voor slechtziende en blinde kinderen

> Marianne van de Vinne (AOB contactpersoon SWV PO MH)

> Heindijk 4  3079 PM Rotterdam

> 088-5858585 / cliënt service bureau

> www.visio.org/onderwijs

> Simea – Koninklijke Auris Groep

Expertisecentrum voor gehoor, sprak en taal

> Berien Bakker (directeur dienstverlening en AOB contactpersoon SWV PO MH)

> Kraaijeveldstraat 2 / 3078 PE Rotterdam

> T 010-2436714  / aanmeldpunt regio West

> www.auris.nl/passendonderwijs/

> www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/

Direct advies en ondersteuning:

Indien nodig wordt voorzien in een tijdelijke crisistoelating, waarbij advies, consultatie en hulp direct beschikbaar komt. Voorts loopt de aanvraag voor trajectbegeleiding conform procedure Koninklijke Visio of Simea-Auris.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief