Wat is passend onderwijs?

Ieder kind een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Dat is het doel van passend onderwijs. Scholen hebben daarom een zorgplicht voor kinderen die extra ondersteuning behoeven. Dat betekent dat als ouders hun kind aanmelden bij de school van hun keuze, die school de taak heeft het kind een passende onderwijsplek te bieden – op de eigen school, of op een andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal (basis) onderwijs. Scholen en hun besturen werken daarom samen in een samenwerkingsverband. In deze regio is dat het Samenwerkingsverband PO Midden-Holland. Hoe het Samenwerkingsverband wil werken aan passend onderwijs staat in het Ondersteuningsplan.

Wie zijn het Samenwerkingsverband PO Midden Holland?

In het Samenwerkingsverband PO Midden-Holland werken 21 schoolbesturen en zo’n 90 scholen met elkaar samen om bijna 19.000 leerlingen passend onderwijs te bieden.
De scholen staan in de gemeenten Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, in een deel van Zuidplas en in een deel van Alphen aan den Rijn (de kern Boskoop).

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief