827 A4687

Voor mijn kind

Hier vindt u informatie over de betrokkenheid van ouders als educatief partner in het algemeen en over de wijze waarop ouders worden betrokken bij specifieke ondersteuningsvragen van hun kind. Ook vindt u hier de gegevens van de scholen in het samenwerkingsverband en de schoolondersteuningsprofielen die door de scholen zijn opgesteld. Tenslotte wordt ingegaan op de rol en samenstelling van de ondersteuningsplanraad (OPR).