MG 9905

Aangesloten besturen

De volgende besturen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband PO Midden-Holland:

De Groeiling

De Vier Windstreken

Leo Kanner Onderwijsgroep

LEV Scholengroep West Nederland

Schoolvereniging voor Neutraal Bijzonder Onderwijs

SPCO LEV

Stichting Basisschool De Ridderslag

Stichting BOOR

Stichting De Haagse Scholen

Stichting Federatief

Stichting iHUB Groep

Stichting Islamitische Scholen Rijn en Gouwe

Stichting Klasse

Stichting Onderwijs Primair

Stichting PCPO Krimpenerwaard

Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Groene Hart

Stichting Resonans

Stichting Scholengroep Holland

Vereniging Christelijk Nationale Scholen te Gouda (CNS)