827 A4687

SOP schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofielen

Op basis van een schoolondersteuningsprofiel maakt de school steeds een afweging of zij aan een specifieke ondersteuningsvraag kan voldoen. Wanneer dit in voorkomende gevallen niet mogelijk is, begeleidt de school de ouder(s) verder totdat een passende plek voor het kind is gevonden.

Stichting Islamitische Scholen Rijn en Gouwe

SOP Al Qalam 2023 2027 (199,51 KB)

St. Basisschool De Ridderslag

SOP De Ridderslag (274,95 KB)

Schoolvereniging voor Neutraal Bijzonder Onderwijs

SOP Casimirschool 2023 2027 (220,69 KB)

LEV scholengroep West Nederland

SOP IKC Kleurrijk 2023 2026 (145,98 KB)

De Piloot is een cluster 4 school en het hoofdgebouw van De Piloot is gevestigd in Rotterdam Ommoord en is een school van stichting BOOR. Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. Ongeveer 75 openbare scholen vallen onder onze stichting, waaronder De Vlinder in Gouda (onderdeel van de Piloot).De Vlinder valt onder het samenwerkingsverband Midden - Holland.