827 A4687

SOP's

Schoolondersteuningsprofielen

Op basis van een schoolondersteuningsprofiel maakt de school steeds een afweging of zij aan een specifieke ondersteuningsvraag kan voldoen. Wanneer dit in voorkomende gevallen niet mogelijk is, begeleidt de school de ouder(s) verder totdat een passende plek voor het kind is gevonden.

St. Basisschool De Ridderslag

SOP De Ridderslag (274,95 KB)

Schoolvereniging voor Neutraal Bijzonder Onderwijs

SOP Casimirschool (214,15 KB)

LEV scholengroep West Nederland

SOP GBS Kleurrijk (106,28 KB)