827 A4738

De Entree

De Entree

De Entree is een samenwerking tussen de drie scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en de school voor speciaal onderwijs (SO) in Gouda. Doel van de Entree is om de aanmelding voor het speciaal (basis)onderwijs en de terugplaatsing binnen het reguliere onderwijs in Gouda beter op elkaar af te kunnen stemmen. Ook is de Entree de plek waar besproken wordt of het aanbod van speciaal (basis)onderwijs nog voldoende aansluit bij de vraag. Zo nodig worden initiatieven genomen om de deskundigheid op bepaalde deelterreinen te vergroten. Meer informatie hierover en het aanmelden voor het speciaal (basis)onderwijs kunt vinden via de website: https://entree-mh.nl/.