827 A4687

Ondersteuningsplanraad

Ondersteuningsplanraad (OPR)

De OPR heeft instemmingrecht op het ondersteuningsplan dat het samenwerkingsverband minimaal eens per vier jaar opstelt. De directeur-bestuurder en de OPR bespreken minimaal twee maal per jaar de ontwikkelingen in het samenwerkingsverband. De OPR bestaat wettelijk voor de ene helft uit leden van het personeel en voor de andere helft uit ouders. De OPR van het samenwerkingsverband Midden-Holland bestaat momenteel uit acht leden.