827 A4738

Kindkans

Organiseren en bijhouden

Na een scholingstraject in 2019 en 2020 maken alle scholen in het samenwerkingsverband inmiddels gebruik van Kindkans. Dit systeem faciliteert scholen bij het organiseren en bijhouden van de ondersteuning in school, waarbij er kan worden samengewerkt met disciplines buiten de school. Via Kindkans kunnen externen inloggen op het leerlingdossier en met elkaar samenwerken.

Daarnaast wordt Kindkans gebruikt voor diverse overlegdisciplines binnen en buiten het samenwerkingsverband. Ook wordt Kindkans gebruikt voor het aanvragen van een deskundigenadvies en het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring. De ondersteuningsvragen kunnen direct vanuit het eigen leerlingvolgsysteem worden verstuurd naar Kindkans.

Tijdens het implementatietraject zijn mogelijkheden aangereikt om ParnasSys zo in te richten dat leerlingdossiers al vroegtijdig kunnen worden gevuld en makkelijk kunnen worden verstuurd naar Kindkans.