Ieder kind een passende plek

Ieder kind een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Dat is het doel van passend onderwijs. Scholen hebben daarom een zorgplicht voor kinderen die extra ondersteuning behoeven. Dat betekent dat als ouders hun kind aanmelden bij de school van hun keuze, die school de taak heeft het kind een passende onderwijsplek te bieden – op de eigen school, of op een andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal (basis) onderwijs.

Hier vind u informatie over:

  • Welke ondersteuning biedt een school?
  • Wat gebeurt er nadat ik mijn kind bij een school heb aangemeld?
  • Hoe word ik betrokken bij de ondersteuning van mijn kind?

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief