kapstok

Vacatures

Vacature HB expert Samenwerkingsverband PO Midden-Holland- sluitingsdatum 09/08/2024


Project (hoog)begaafdheid

We willen de investering die we de afgelopen jaren met elkaar hebben gedaan om het onderwijs en de zorg voor onze (hoog)begaafde leerlingen beter vorm te geven, graag continueren. We bouwen door aan een dekkend netwerk waarbij alle scholen voldoen aan de gezamenlijke ‘standaard’ (het afgesproken niveau van basisondersteuning voor onderwijs aan de hb-doelgroep) en er zo thuisnabij en inclusief als mogelijk aandacht is voor de meer complexe ondersteuningsvragen.

We willen daartoe met gebruik van de subsidiegelden doorpakken en ervoor zorgen dat de ontwikkeling in de basis doorzet, dat elke school onze gezamenlijke ‘standaard’ behaald en we over een paar jaar voor alle leerlingen van in ons samenwerkingsverband een passend aanbod hebben. Heel specifiek willen we bereiken dat alle leerlingen die ondersteuningsvragen hebben rond het thema talent en/of (hoog)begaafdheid overal in ons samenwerkingsverband op de meest passende manier begeleid worden.

Expert hb samenwerkingsverband

Als expert hb ben jij verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de scholen en het koppelen van trainingen en scholing aan deze behoeften. Je doet dit in samenwerking met (en aanvulling op) de aanwezige expertise bij de diverse besturen. Binnen het project vervul je een centrale rol en ben je de aanjager van de kennisdeling en kennisontwikkeling.

Je inspireert in het aanbod voor meer- en hoogbegaafdheid en je denkt mee in beleid en workshops geven over dit onderwerp.

Daarnaast ondersteun je scholen en schoolbesturen waar het gaat om specifieke ondersteuningsvragen: al onze leerlingen hebben talenten, op diverse domeinen. Soms is het talent duidelijk zichtbaar en kan je daar als leerkracht prima op inspelen en een (les)aanbod verzorgen. Sommige talenten zitten verkapt of komen onvoldoende tot uiting op school. Zo ook bij sommige hoogbegaafde leerlingen. Juist in de ondersteuning van scholen bij de zoektocht naar een passend aanbod voor onze hoogbegaafde leerlingen kan de expert HB van het samenwerkingsverband een rol spelen.

Functie-eisen:

 • Je hebt aantoonbare kennis en affiniteit met hoogbegaafdheid en gedrag (bij voorkeur een opleiding ECHA, Specialist in Gifted Education of Ritha Specialist);
 • Je hebt ervaring met inclusief onderwijs;
 • Je hebt kennis van de bestaande zorgstructuren;
 • Je bent contactueel sterk, een stevige persoonlijkheid en flexibel;
 • Je hebt ruime ervaring in het onderwijs en of / ruime kennis van het onderwijssysteem.


Wat wij daarnaast van jou verwachten:

 • Je kunt zelfstandig en proactief werken in een dynamische omgeving;
 • Je bent in staat om goede contacten op te bouwen en te onderhouden met alle actoren binnen de regio;
 • Je kunt je kennis en kunde praktisch overbrengen aan de betrokkenen;
 • Je bent in staat de verbinding te vergroten tussen de Vuurvogel en de scholen in de regio;
 • Je draagt zorg voor de borging van de kennisdeling en voor de doorgaande lijn van de kennisdoelen;
 • Je bent de aanjager binnen het samenwerkingsverband op het gebied van (kennis over) onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen;
 • Je kunt flexibel omgaan met veranderingen;
 • Je bent inspirerend, creatief en innoverend;
 • Je werkt vanuit de visie en het beleid van het samenwerkingsverband zoals vastgelegd in het projectplan (hoog)begaafdheid;
 • Je bent bekend met of in staat om je snel in te werken op:
  • het onderwijssysteem, de begeleidingsstructuur, de basisondersteuning zoals vastgesteld door het samenwerkingsverband Midden-Holland;
  • de ondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband Midden-Holland;
  • de werkwijzen en ondersteuningsmogelijkheden van instanties en organisaties in de jeugdhulp/jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk, CJG, etc. (sociale kaart).

Wat wij jou bieden:

 • Een uitdagende en afwisselende functie in een dynamische omgeving;
 • Samenwerken in een bevlogen en enthousiast team;
 • Een functie voor 8 uur per week tot het einde van het komende schooljaar. Daarna is voortzetting mogelijk voor de duur van het project, met wellicht een flexibel aantal uren;
 • Functievervulling kan uitsluitend op basis van detachering of inhuur;
 • Ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband en de projectleiding;
 • De mogelijkheid mee te denken en te werken aan de invulling en vormgeving van het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in onze regio.

SOLLICITEREN

Wij ontvangen je reactie graag voor vrijdag 9 augustus 2024.

De gesprekken vinden begin september plaats.

Je kunt je schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae e-mailen naar f.selen@ondersteuningvoortalent.nl onder vermelding van vacature expert hb samenwerkingsverband MH.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Fraukje Selen (procesbegeleider) op het telefoonnummer 06- 12205369.